Jak działają specjalne centrale oddymiające?

Jednym z największych niebezpieczeństw dla osób przebywających w budynku podczas pożaru jest (oprócz ognia), duże zadymienie. Nowoczesne systemy ppoż. mogą zatem oprócz gaszenia, być zaprojektowane w taki sposób, aby móc w jak najbardziej efektywny sposób odprowadzać nadmiar dymu. Cały proces jest nadzorowany przez specjalną centralę oddymiania, która monitoruje wszystkie zadania. Jak ważny jest system oddymiania […]

Czytaj dalej