Czy działkę budowlaną można obciążyć odwróconą hipoteką?

Z samym pojęciem kredytu hipotecznego na pewno już zdarzyło Ci się spotkać przy okazji zakupu własnego domu lub mieszkania, albo z opowieści znajomych. Co do zasady, jest to forma ograniczonego prawa rzeczowego do nieruchomości. Jak jednak ma się to w stosunku do hipoteki odwróconej? W tym artykule szczegółowo omawiam zagadnienie odwróconego kredytu hipotecznego i podpowiadam, kto może z niej skorzystać i w jaki sposób może nam to pomóc powiększyć domowy budżet.

Kiedy można obciążyć hipoteką działkę budowlaną?

budowlana działka na sprzedaż - kaszubyOdwrócony kredyt hipoteczny jest stosunkowo dość nowym rozwiązaniem. W przeciwieństwie do kredytów na zakup nieruchomości, w tym przypadku kredytobiorca zamiast spłacać raty kredytu- otrzymuje wypłacane w miesięcznych transzach lub jednorazowo środki finansowe. Dzieje się tak, ponieważ w myśl zawartej pomiędzy stronami umowy prawo własności przechodzi z dotychczasowego właściciela nieruchomości lub gruntu na rzecz instytucji finansowej, z którą została zawarta umowa. Można by pokusić się nawet o stwierdzenie, że to trochę jakby „udzielić” bankowi pożyczki ratalnej, gdzie przedmiotem umowy jest np. budowlana działka na sprzedaż – Kaszuby, za którą wierzyciel zapłaci nam w zamian za przeniesienie praw własności. Szczegółowy zakres norm prawnych dotyczących tej formy finansowania możemy znaleźć w ust. o odwróconym kredycie hipotecznym z dn. 24 października 2014r. W polskiej myśli społecznej dość mocno zakorzeniło się stwierdzenie, że odwrócona hipoteka jest rozwiązaniem dedykowanym przede wszystkim seniorom, dzięki czemu mają oni możliwość powiększenia domowego budżetu. Aby obalić ten trend, postanowiłam zaznajomić się szczegółowo z przepisami, dzięki czemu udało mi się ustalić, że taki wniosek może złożyć każdy, kto jest właścicielem nieruchomości i przysługuje mu spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo prawo użytkowania wieczystego, a także osoba, która posiada tzw. prawo współwłasności. Hipoteką możemy obciążyć zarówno budynki jak i grunty, z wyłączeniem działek rekreacyjnych.

Co ciekawe, za „sprzedaż” nieruchomości lub gruntów na rzecz banku lub innej instytucji finansowej możemy uzyskać od 30% do maksymalnie 70% wartości nieruchomości. Oczywiście nieodłącznym etapem procesu hipotecznego będzie sporządzenie operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego. Taki dokument dla celów odwróconej hipoteki sporządza się w oparciu o podejście dochodowe, porównując przedmiot sprzedaży do nieruchomości o podobnych parametrach.