Czy jest ekspertyza ppoż?

Przed każdym zarządcą czy właścicielem budynku stoi trudne zadanie, jakim jest zabezpieczenie osób korzystających z budynku przed następstwem wybuchu pożaru. W tym celu przeprowadza się specjalny audyt, w którym określa się i opisuje liczbę i lokalizację miejsc ewakuacyjnych, liczbę gaśnic i innych elementów, mogących mieć wpływ na skutki ewentualnego pożaru w budynku.

W jakim celu wykonuje się ekspertyzy przeciwpożarowe?

ekspertyzy ppoż w firmieZa bezpieczeństwo osób przebywających w danym budynku zawsze odpowiada jego właściciel. Szczególnie dotyczy to budynków użyteczności publicznej, czy tez firm. W celu powtórzenia zastosowania niezbędnych zabezpieczeń na przykład w razie wystąpienia pożaru, właściciel ma obowiązek sporządzenia ekspertyzy ppoż w firmie. Czym jest ten dokument? Otóż określa on sposób przygotowania danego budynku na wypadek ewentualnego pożaru i minimalizacji jego skutków. Sporządzenie dokumentu jest poprzedzone wykonaniem specjalnego audytu przez przedstawicieli instytucji dopuszczalnych dany budynek do użytku. W dokumencie musi być jasno określone, ile dany obiekt posiada wyjść ewakuacyjnych i gdzie są one zlokalizowane, gdzie można znaleźć gaśnice i apteczki, oraz w jaki sposób ochronione są te miejsca w firmie, gdzie znajdują się substancje lub materiały łatwopalne, które mogą dodatkowo zwiększyć zagrożenie wynikające z wybuchu pożaru. Na właścicielu budynku stoją zaś obowiązki takie jak zapewnienie odpowiedniej ilości gaśnic, zadbanie o to, aby wyjścia ewakuacyjne nigdy nie były zatarasowane na przykład towarem, szkolenie BHP wszystkich pracowników firmy, w którym dowiedzą się oni jak mają postępować w sytuacji, gdy wybuchnie pożar w firmie. Dopiero, gdy kontrole nie wykażą żadnych nieprawidłowości, zarządca może swobodnie korzystać z budynku, również w celach firmowych. W przypadku, gdy wybuch pożaru będzie się wiązał z jakimiś stratami, na przykład materiałowymi, zarządca budynku może się ubiegać o odszkodowanie jedynie w przypadku, gdy zadbał we właściwy sposób o bezpieczeństwo swoich pracowników i towarów znajdujących się w danym budynku.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe są jednym z najważniejszych elementów, które wpływają na komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa osób które korzystają z danego obiektu. Podstawowymi elementami, które wpływają na takie poczucie bezpieczeństwa jest zadbanie o drożność wyjść ewakuacyjnych z budynku i zadbanie o przeszkolenie pracowników pod kątem ich zachowania w trakcie wybuchu pożaru.