Czym jest łuszczenie prętów stalowych?

Łuszczenie prętów uzyskuje się poprzez usunięcie wierzchniej warstwy z pręta za pomocą specjalnego narzędzia; po obieraniu przeprowadzamy prostowanie i kontrolę prętów, aby uniknąć jakichkolwiek wad docierających do klienta. W procesach metalurgicznych podczas walcowania długich produktów nie jest możliwe wytwarzanie prętów i walcówki bez wad powierzchniowych.

Cechy prętów łuszczonych

pręty łuszczoneW praktyce produkty te zawsze mają wady pochodzenia metalurgicznego – zarówno natury mechanicznej, jak zadrapania, płytkie nieciągłości, nakładanie się itp., A także innej natury, takiej jak miękka powłoka. Gatunki stali nowo opracowane do procesu łuszczenia, są szczególnie wytrzymałe pod tym względem, a dzięki specjalnej strukturze warstw posiadają doskonałą funkcję ochronną krawędzi tnącej przed mikropęknięciami i odpryskami. Ponadto wykazują one również zwykle doskonałe właściwości fizyczne, takie jak wysoka wytrzymałość, odporność na zużycie, odporność na ciepło oraz odporność na temperaturę i chemikalia. Łuszczenie pręta występuje stosunkowo wcześnie w procesie formowania metalu. Gdy wykroje stalowe są formowane w procesie kucia lub walcowania na gorąco, mają one na ogół niedoskonałości powierzchni, takie jak mikropęknięcia lub nieciągłe powłoki ”, które powstają podczas procesu chłodzenia. Z czasem warstwy tlenku metalu mogą się również gromadzić. Te niedoskonałości muszą zostać usunięte, zanim półwyrób może zostać uformowany w wystarczający surowiec do dalszego przetwarzania. Konwencjonalne procesy toczenia mogą wykonywać tę samą pracę, ale obieranie prętów ma kilka zalet. Proces obierania pręta jest na ogół bardziej precyzyjny niż konwencjonalne toczenie, dlatego jest niezbędny w przypadku elementów o bardzo wąskich tolerancjach wymiarowych. Proces jest również szybszy, co zapewnia krótszy czas przetwarzania i lepszą wydajność przy dużych ilościach. Wreszcie, pręty łuszczone zapewniają doskonałą jakość powierzchni, którą trudno dopasować do procesu toczenia. Surowiec można później obrobić na gotowe elementy, takie jak osie, tłoczyska lub półprodukty do wytłaczania rur z tworzywa sztucznego. We wszystkich tych przypadkach ważne jest, aby mieć całkowicie gładką, pozbawioną wad ciągłą powierzchnię o dokładnych wymiarach. Tam właśnie zaczyna się proces łuszczenia prętów.

Zapewnia gładkie powierzchnie i krytyczne wymiary do dalszego przetwarzania części. Łuszczenie prętowe to metoda obróbki, która usuwa utlenione skorupy, deformacje powierzchni, powierzchowne pęknięcia spowodowane kuciem na gorąco i osiąga tolerancje kształtu i kształtu powierzchni, które pozwalają przejść do następnego etapu nieniszczącej kontroli stanu wewnętrznego produktu.