Genetyka i sportowcy wyczynowi

 

Współczesna medycyna pozwala nam w zdecydowanie lepszy sposób reagować na bieżące problemy ze zdrowiem, poprawiać naturę z chirurgiczną precyzją, a także zapobiegać wielu schorzeniom. Przejawem profilaktyki są również badania genetyczne, które pozwalają oszacować ryzyko posiadania pewnych predyspozycji do ulegania określonym dolegliwościom.

Testy określające predyspozycje sportowe

testy genetyczne warszawaNauka i medycyna w jasny sposób wyrażają pogląd na temat zasadności badań genetycznych, zwłaszcza u osób aktywnych fizycznie. Badania genetyczne opierają się na badaniach mutacji genów, które potencjalnie mogą powodować efekt odwrotny od zamierzonego. Mutacje genów w naturalny sposób mogą ograniczać nasze możliwości siłowe i wydolnościowe, których przekroczenie może wiązać się z trwałym uszkodzeniem np. układu krążenia. Dzięki znajomości swojego organizmu na poziomie genetycznym, jesteśmy w stanie zapobiec obciążeniom o charakterze krytycznym, a także poznać ograniczenia, chociażby genetyczne czy wytrzymałościowe. W konsekwencji jest to wiedza wykorzystywana nie tylko na poziomie medycyny sportowej, ale jest również adaptowana przez trenerów, fizjoterapeutów, dietetyków, zwłaszcza jeżeli osobą badaną jest sportowiec wyczynowy lub zawodowy. Genetyka dostarcza nam wiedzy o naszych predyspozycjach i ograniczeniach, do czego środkiem są testy genetyczne Warszawa jest miejscem, gdzie bez problemu znajdziemy wysokiej klasy specjalistów wykonujących badania genetyczne metodą sekwencjonowania DNA. Oferta związana z badaniami genetycznymi jest adresowana nie tylko do klientów indywidualnych, czyli do pojedynczych osób uprawiających sport, ale także do stowarzyszeń i klubów sportowych. Sport na wysokim poziomie wymaga pewności, że uprawiana aktywność fizyczna jest bezpieczna dla samego sportowca, a wszelkie możliwe dysfunkcje zostały zdiagnozowane, dzięki czemu możemy zminimalizować ryzyko poważnych powikłań chorobowych.

Sport wyczynowy i sport zawodowy to również poważne inwestycje, zwłaszcza ze strony klubów. Normą są wstępne testy medyczne, mające na celu ograniczenie ryzyka zatrudnienia sportowców kontuzjogennych i sportowców z ukrytymi predyspozycjami do ulegania określonym dolegliwościom. Testy genetyczne są jednym ze sposobów zminimalizowania takiego ryzyka.