Jak działają specjalne centrale oddymiające?

Jednym z największych niebezpieczeństw dla osób przebywających w budynku podczas pożaru jest (oprócz ognia), duże zadymienie. Nowoczesne systemy ppoż. mogą zatem oprócz gaszenia, być zaprojektowane w taki sposób, aby móc w jak najbardziej efektywny sposób odprowadzać nadmiar dymu. Cały proces jest nadzorowany przez specjalną centralę oddymiania, która monitoruje wszystkie zadania.

Jak ważny jest system oddymiania w budynku?

centrale oddymianiaDzięki zamontowaniu tego typu systemów w budynku prywatnym lub biurowcu, istnieje duża szansa na uratowanie wielu osób, które nie zatrują się dymem podczas ewakuacji z płonącego miejsca. Centrale oddymiania dbają o to, ażeby możliwe było informowanie o poziomie dymu za pomocą specjalnych czujek. Osoby przebywające w danym momencie w pomieszczeniu, mogą sami naciskać przyciski, które uruchamiają procesy oddymiające. Wraz z całym procesem oddymiania, do pracy zaprzęgnięte są także wszelkiego rodzaju urządzenia alarmowe, które pozwalają na sygnalizację świetlną i dźwiękową podczas rozprzestrzeniania się zadymienia. Wiele nowoczesnych systemów może zaoferować nam także automatyczne otwieranie okien i klap dymowych. Dzięki temu udaje się w szybki sposób napowietrzyć pomieszczenia, nie dopuszczając tym samym do uduszenia się osób przebywających w środku budynku. Ewakuacja przy wsparciu systemów oddymiania może przebiegać dużo sprawniej i bezpieczniej.

Dzięki instalacji sprawdzonych, opatentowanych urządzeń tego typu, wiele firm może dbać o sprawne przeprowadzenie ewakuacji interesantów i pracowników. Jest to możliwe dzięki pracy systemów alarmowych, które odpowiednio wcześniej informują o pojawieniu się dymu, dając pracownikom i osobom przebywającym w budynku czas na reakcję i bezpieczne opuszczenie pomieszczeń.