Jak powinna być wykonana nowoczesna konstrukcja stalowa?

Powstające obecnie budynki muszą spełniać obowiązujące wymogi prawne. W zależności od przeznaczenia docelowego nieruchomości mogą być one zróżnicowane. Niemniej jednak jedną z najważniejszych kwestii pozostaje niezmiennie bezpieczeństwo osób zgromadzonych na ich terenie. Rolą projektanta jest takie zaprojektowanie obiektu żeby był on jak najbardziej funkcjonalny, a zarazem bezpieczny. Jednym z większych zagrożeń jakie mogą powstać w miejscach takich jak galerie handlowe, muzea czy teatry jest pożar.

Jak zabezpieczyć stal przed oddziaływaniem ognia?

trwałe zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowychStanowi on niewątpliwe niebezpieczeństwo zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego jak i również zgromadzonego mienia. Właśnie dlatego w celu ograniczenia ryzyka jego wystąpienia, a także szybkiego wykrycia i ewakuacji ze strefy zagrożonej stosuje się aktywne oraz bierne środki ochrony. Do tych pierwszych można zaliczyć system sygnalizacji pożaru, który składa się z czujek, centrali czy sygnalizatorów. Jeśli chodzi o środki ochrony biernej to są to trwałe zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji stalowych, których zadaniem jest zwiększenie odporności ogniowej. Natrysk odpowiedniego preparatu na etapie wykonywania budynku może znacząco poprawić parametry stali jeśli chodzi o oddziaływanie wysokich temperatur. Niemniej jednak żeby było to możliwe należy dobrać odpowiedni specyfik, a także wykonać jego poprawne naniesienie na materiał docelowy. W tym celu zatrudniane są ekipy wykonawcze, które posiadają odpowiedni sprzęt, kompetencje oraz doświadczenie w tym zakresie. Należy pamiętać, że osoby nanoszące preparaty powinny stosować indywidualne środki ochrony w postaci masek. Dodatkowo pomieszczenie, w którym prowadzone są prace powinno być wietrzone.

Jeśli chodzi o skuteczność preparatów kluczowe znaczenie mają warunki, w których są one nakładane. Dotyczy to w szczególności wilgotności oraz temperatury powietrza. Każdy producent takich specyfików określa optymalne warunki, w których powinny być prowadzone prace. Warto wspomnieć, że jeśli chodzi o preparaty dostępne na rynku to przed ich udostępnieniem producent musi przeprowadzić badania potwierdzające ich skuteczność w warunkach docelowych. Dowodem na pozytywny wynik badań są wszelkiego rodzaju certyfikaty czy atesty wystawione przez jednostkę akredytowaną.