Jaką rolę pełnią pasy płaskie w napędach pasowych?

Obecnie używane w produkcji i przemyśle maszyny działają w oparciu o dwa najpopularniejsze rodzaje napędów: hydrauliczny lub pasowy. Obydwa maja swoje wady i zalety i są dostosowane do różnego typu urządzeń. Napędy pasowe na przykład najczęściej stosuje się w przemyśle włókienniczym czy tekstylnym.

Rodzaje pasów napędowych

pasy napędowe płaskieNajważniejszą rolę w maszynach przemysłowych i produkcyjnych odgrywa zastosowany w nich rodzaj napędu. Powinien on być dostosowany do zastosowań danej maszyny i środowiska jej pracy. W przemyśle tekstylnym i włókienniczym najczęściej używa się maszyn pracujących w oparciu  tak zwane napędy pasowe. Najważniejszą częścią tego typu napędów są pasy napędowe płaskie, które umożliwiają rozprowadzenie energii w obrębie całej maszyny i tym samym – jej ruch. Pasy napędowe występują w kilu różnych rodzajach. Wyróżniamy na przykład pasy napędowe rowkowe. Zdecydowanie najbardziej uniwersalne są jednak pasy płaskie, które są zdecydowanie najbardziej wytrzymałe i są w stanie znieść nawet długotrwałą prace napędu pasowego. Są one stworzone z różnego rodzaju materiałów, które musza wykazywać jednocześnie niska podatność na naprężenia czy też ścieranie, a jednocześnie umożliwiać dobry poślizg.  Do stworzenia tego typu pasów wykorzystuje się więc obecnie między innymi bawełnę jak również poliester. Pasy napędowe płaskie są najbardziej uniwersalne i są stosowane w maszynach używanych nie tylko w przemyśle włókienniczym. Są one na przykład używane również w tak zwanych transporterach rolkowych oraz  maszynach używanych do obróbki drewna. Można wiec powiedzieć że pasy napędowe płaskie są używane bardzo powszechnie w niemal każdej gałęzi przemysłu. Wszystkie pasy napędowe posiadają bardzo podobną budowę, zazwyczaj odznaczają się wykładziną cierną po jednej ich stronie, dzięki czemu są w mniejszym stopniu odporne na przetarcia. Główne zalety pasów napędowych płaskich to wysoka odporność na tarcie, niski pobór energii, prostota obsługi i niskie koszty eksploatacji.

Bez napędów pasowych trudno byłoby sobie wyobrazić współczesny przemysł tekstylny czy włókienniczy. Dzięki temu typu napędowi maszyny stosowne w tego typu gałęziach produkcji są mało awaryjne i bardzo wydajne. Również koszty eksploatacji tego typu maszyn są bardzo niskie.