Oprogramowanie – zespół programów komputerowych

 

Programiści w procesie programowania tworzą oprogramowanie. Jest to zbiór danych lub instrukcji komputerowych, które informują komputer o sposobie działania. Kontrastuje to z fizycznym sprzętem, z którego zbudowany jest system i faktycznie wykonuje pracę. W informatyce i inżynierii oprogramowania oprogramowanie komputerowe to wszystkie informacje przetwarzane przez systemy komputerowe, programy i dane.

Oprogramowanie – narzędzie programistyczne

oprogramowanie sogaSprzęt komputerowy i oprogramowanie wymagają się nawzajem i nie można ich realistycznie wykorzystywać samodzielnie. Oprogramowanie komputerowe obejmuje programy komputerowe, biblioteki i powiązane dane niewykonalne, takie jak dokumentacja online lub media cyfrowe. Większość oprogramowania jest napisana w językach programowania wysokiego poziomu. Są łatwiejsze i wydajniejsze dla programistów, ponieważ są bliżej języków naturalnych niż języków maszynowych. Języki wysokiego poziomu są tłumaczone na język maszynowy za pomocą kompilatora lub interpretera lub ich kombinacji. Oprogramowanie soga może być również napisane w języku asemblera niskiego poziomu, który ma silną zgodność z instrukcjami języka maszynowego komputera i jest tłumaczony na język maszynowy za pomocą asemblera. Na najniższym poziomie programowania kod wykonywalny składa się z instrukcji języka maszynowego obsługiwanych przez pojedynczy procesor – zazwyczaj centralną jednostkę przetwarzania lub jednostkę przetwarzania grafiki.

Język maszynowy składa się z grup wartości binarnych oznaczających instrukcje procesora, które zmieniają stan komputera z poprzedniego stanu. Instrukcja może również wywoływać jedną z wielu operacji wprowadzania lub wyprowadzania, na przykład wyświetlanie tekstu na ekranie komputera; powodując zmiany stanu, które powinny być widoczne dla użytkownika.