Po co potrzebne sa przewierty?

Jeszcze kilka lat temu każdy remont, czy też przebudowa podziemnych instalacji przesyłowych, związany był z bardzo poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Wszystko dlatego, że aby dostać się do tych instalacji, konieczne było wykonanie wykopu. Obecnie jednak, znane sa bezwykopowe metody naprawy takich instalacji.

Jak fachowo wykonać przewiert?

fachowe przewiertyW ostatnim czasie starano się znaleźć skuteczny sposób na wykonywanie napraw instalacji podziemnych, bez konieczności korzystania z wykopów. Wszystko dlatego, że jeszcze do niedawna każdorazowa naprawa czy też przebudowa podziemnych instalacji była związana z poważnymi utrudnieniami w ruchu drogowym. Jak się bowiem okazuje, większość instalacji przesyłowych krzyżuje się na którymś odcinku ze szlakami komunikacyjnymi, czy tez chodnikami. Dlatego też ich naprawa była prawie zawsze związana z wyłączeniem danej drogi z ruchu. Obecnie jednak znane sa na szczęście sposoby na bezwykopowe naprawianie takich instalacji, których przykładem mogą być fachowe przewierty. Przewierty sa po prostu tunelami o horyzontalnym przebiegu dzięki którym można uzyskać dostęp do uszkodzonego odcinka instalacji bez konieczności tworzenia wykopu. Sprawnie wykonany przewiert umożliwia wykonywanie remontu instalacji, z utrzymaniem ruchu drogowego na ulicy znajdującej się tuż nad nim. Aby tak jednak było, każdy przewiert musi być poprzedzony wykonaniem odpowiednich badań. Ich celem jest sprawdzenie czy dany grunt nadaje się do wykonania przewiertu. Nie może być on zbytnio sypki, ani też nie powinien mieć skłonności do osunięć, gdyż może to grozić nawet zapadnięciem się jezdni pod wpływem przewiertu. Gdy badania potwierdzą, że wykonanie przewiertu jest bezpieczne, można przystąpić do jego wykonania. Tutaj trzeba pamiętać, że bardzo ważne jest użycie w tym celu odpowiedniego sprzętu. W tym celu zazwyczaj używa się odpowiedniej jakości wiertnic takich jak na przykład popularny „kret”. Takie maszyny bowiem umożliwiają bardzo szybkie i bezpieczne wykonanie przewiertu, bez naruszania integralności jezdni.

Wykonanie remontu instalacji przesyłowej jeszcze do niedawna było koszmarem każdego kierowcy. Na szczęście jednak obecnie znane sa metody na naprawę takich instalacji bez konieczności generowania utrudnień w ruchu. Wystarczy w tym celu użyć odpowiedniego sprzętu do odwiertów horyzontalnych.