Różnica między tłumaczem przysięgłym a zwykłym

Na świecie jest około siedmiu tysięcy języków, zatem jasne jest, że nikt z nas nie włada każdym z nich. Niejednokrotnie jednak zdarzają się sytuacje, kiedy potrzebujemy translacji jakiegoś tekstu. Wówczas zwracamy się do tłumacza, który posiada odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje. Czym różni się zatem tłumacz przysięgły od zwykłego?

Kiedy skorzystać z biura tłumaczeń przysięgłych?

biuro tłumaczeń przysięgłych w WarszawieNiejednokrotnie zdarzają się w naszym życiu sytuacje, kiedy potrzebujemy przetłumaczenia jakiegoś tekstu na język obcy lub odwrotnie – zwracamy się do tłumacza z prośbą o przełożenie dokumentu na nasz ojczysty język. Szukając osoby, która mogłaby się ty dla nas zająć, na pewno zauważymy, że na rynku działają tłumacze przysięgli oraz zwykli. Na czym polega różnica i z pomocy którego powinniśmy skorzystać? Otóż wszystko zależy od tego, jakiego rodzaju tekst chcemy tłumaczyć. Jeśli dotyczy on sprawy urzędowej, a jego wiarygodność musi zostać potwierdzona pieczęcią, wówczas konieczne jest biuro tłumaczeń przysięgłych W Warszawie ceny takiej usługi zaczynają się od około 40 złotych za jedna stronę obliczeniową, są zatem znacznie droższe, niż praca tłumacza zwykłego. Jednak każda dokument, który trafia do urzędu, banku, notariusza czy prawnika musi być opatrzony pieczęcią tłumacza przysięgłego, który ponosi odpowiedzialność prawną za wiarygodność przygotowanego tekstu. Jeśli ponieślibyśmy straty z tytułu złej jakości tłumaczenia, wówczas możemy ubiegać się o odszkodowanie. Nadawana bowiem urzędowo pieczęć tłumacza przysięgłego czyni go zawodem zaufania publicznego, który jest odpowiedzialny prawnie za poprawność wykonywanej pracy. Natomiast jeśli mamy do przetłumaczenia teksty prywatne, takie jak listy, artykuły, instrukcje czy książki, wówczas zwykle wystarczy pomoc tłumacza zwykłego, którego wiarygodność nie musi być poświadczona żadną urzędową pieczęcią. 

Wszelkie akty urodzenia, małżeństwa, zgonu, umowy dotyczące zakupu auta, świadectwa ukończenia szkoły, testamenty, faktury i wszelkiego rodzaju pisma urzędowe powinny być przekładana przez tłumacza przysięgłego, będącego zawodem zaufania publicznego, którego wiarygodność potwierdza urzędowa pieczęć, a w przypadku strat poniesionych przez błędy w tłumaczeniu możemy ubiegać się o odszkodowanie.