Skuteczność pomiarów geodezyjnych

Budowa nieruchomości wymaga współpracy z wieloma specjalistami z różnych dziedzin. Jednym z nich jest bez wątpienia geodeta, który będzie odpowiadał między innymi za wytyczanie granic działki czy ustalenie miejsc przyłączy. Dodatkowo geodeta może towarzyszyć nam w czasie całego procesu inwestycji, zaczynając od wyboru i zakupu odpowiedniego terenu, a kończąc na oddaniu budynku do użytkowania. Warto więc wiedzieć, w jakich wypadkach będzie przydatna pomoc geodety.

Precyzyjnie wykonane pomiary geodezyjne

pomiary geodezyjne wrocławZa główną działalność geodetów uznaje się zarówno dokładny pomiar gruntów, jak i wykonywanie analiz takich pomiarów. Zazwyczaj spotyka się ich przy wyznaczaniu dróg albo chodników, jednak ich rola jest znacznie bardziej obszerna, ponieważ bez geodety nie można rozpocząć ani zakończyć żadnej budowy. To właśnie geodeta sporządza mapy dla projektantów domów, a także wyznacza na nich elementy wchodzące w skład działek. Ważne jest także wykonywanie kontroli w momencie oddawania inwestycji. Jeżeli zainteresowały nas profesjonalne pomiary geodezyjne wrocław jest odpowiednim miastem. Dodatkowo usługi geodety są niezwykle istotne w czasie wykonywania poszczególnych etapów budowy domów jednorodzinnych. Pomocne mogą się okazać na etapie poszukiwania odpowiedniej działki, jeżeli mamy wątpliwości co do prawidłowości przebiegu granic działki. Oprócz tego jest niezastąpiony w przypadku konieczności wykonania tyczenia budynku na działce w oparciu o zatwierdzony projekt zagospodarowania działki. Należy jednak odróżniać usługi geodety od badań geotechnicznych gruntów. Te drugie polegają na zbadaniu jakości gruntu, poziomu wody gruntowej, a także jej wpływu na powstający budynek. Usługi te są wykonywane przez profesjonalne firmy, które w tym celu wykonują specjalne odwierty geotechniczne. Im większa jest liczba takich otworów, tym dokładniejsze są wyniki badania.

Na etapie zakończenia budowy ważne będą są formalności, spośród których jednym z elementów jest wizyta geodety. Na tym etapie jego funkcja polega na zatwierdzeniu oraz sfinalizowaniu procesu budowy. Niezbędny będzie specjalny element, nazywany operatem kolaudacyjnym, który należy dostarczyć do odpowiedniego inspektoratu nadzoru budowlanego. W czasie wykonywanej inwentaryzacji geodeta wykona pomiary powstałego domu oraz przeprowadzi kontrolę przyłączy.