Ważna praca asystenta starszej osoby

Praca polegająca na sprawowaniu opieki nad starszą osobą bywa trudna i wymagająca wielu umiejętności nie tylko z zakresu pielęgnacji, lecz także empatii, otwartości na potrzeby drugiego człowieka oraz asertywności. Ważna jest także umiejętność radzenia sobie ze stresem i odnajdywania się w trudnych sytuacjach. Kluczowym jest odczuwanie powołania i chęci niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, otworzenie się na dialog z nim oraz podmiotowe traktowanie go.

Praca asystenta starszej osoby

asystentka osoby starszejOpieka nad osobą dotkniętą chorobą i niepełnosprawnością to ciężka i wymagająca praca. Zajęcie to mylnie jest kojarzone z zajęciem lekkim i przyjemnym polegającym jedynie na dotrzymywaniu towarzystwa osobie starszej, wspólnym piciu herbaty, czytaniu książek i spacerach. W rzeczywistości opieka nad drugim człowiekiem może być naprawdę trudna i wiązać się z niechęcią ze strony podopiecznego, który-dotychczas samodzielny-nie potrafi pogodzić się z koniecznością poddania się opiece osób trzecich. Niechęć podopiecznego do współpracy z opiekunem, rozdrażnienie a czasem nawet złośliwość niekoniecznie wynikać będą z cech charakteru-mogą być efektem choroby i bezradności. Asystentka osoby starszej jest szansą na poprawienie jakości życia podopiecznemu, zwłaszcza w sytuacji, kiedy rodzina starszej osoby nie ma możliwości sprawowania nad nią opieki. Zadaniem asystenta jest współpraca z podopiecznym i wspieranie jego samoobsługi lub wykonywanie za niego czynności, których wykonać sam nie może. Prócz umiejętności związanym z pielęgnowaniem osoby niepełnosprawnej i dobrej organizacji w pracy tej ważne są umiejętności interpersonalne, życzliwość i pogoda ducha. Czasami potrzebna jest pomoc w codziennych, domowych pracach. Asystent powinien być w stałym kontakcie z lekarzem i fizjoterapeutą i wspierać proces leczenia poprzez wykonywanie zaleceń specjalistów.

Opieka nad osobą chorą i starszą nie jest lekką pracą, jednak daje dużo satysfakcji i poczucia bycia komuś potrzebnym. Osoby wykonujące zawód asystenta osób starszych mogą sprawować opiekę w domu podopiecznego a także w placówkach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach i domach opieki oraz innych zakładach opieki zdrowotnej. Zawód można wykonywać zarówno w kraju jak i zagranicą, warto więc uczyć się języków obcych.