Zaawansowane kamery do monitoringu

Jakość obrazu i rozdzielczość była często jednym z podstawowych wymagań, jakie stawiano urządzeniom wizyjnym systemów monitorowania. Podczas gdy podstawowe zestawy monitoringu wizyjnego fabrycznie były sparowane ze standardowymi kamerami o przeciętnej jakości, bardzo dobrze sprawujących się w normalnych warunkach, wiele obiektów całkowicie wykluczało użycie takich kamer. Duża powierzchnia czy konieczność monitorowania obszaru o ograniczonej widoczności wymagało więc użycia bardziej wyspecjalizowanych urządzeń.

Nowoczesne kamery do systemów monitorowania

kamery przemysłowePodstawowe kamery stacjonarne były idealne do monitorowania przestrzeni o niewielkim natężeniu ruchu, gdzie nie był wymagany stały nadzór operatora. Nie posiadały one być może funkcji bardziej zaawansowanych urządzeń, aczkolwiek miały niewątpliwą zaletę bycia urządzeniami tanimi, i łatwymi do zastąpienia, lub też do rozbudowania systemu monitorowania o kolejne kamery. Niewątpliwie najbardziej popularnymi były obrotowe kamery przemysłowe, używane na niemal wszystkich obiektach. Były one bardzo wygodnymi urządzeniami, przede wszystkim dla operatorów systemów monitorowania, gdyż standardowo posiadały one możliwość obrotu wokół własnej osi i regulacji kąta nachylenia, ale również zbliżania obrazu. Idealnie nadawały się więc do zabezpieczania obiektów handlowych, gdyż umożliwiały skuteczną obserwację niemal całej powierzchni monitorowanego obiektu, i pozwalały na dokładny podgląd na każdą powstałą sytuację. Bardziej nowoczesne modele obrotowych kamer posiadały również możliwość ustawienia automatycznego trybu działania po wyznaczonej trasie obrotu, zwykle używanego w godzinach zamknięcia obiektu, a także posiadały tryb nocny, różniący się między modelami zaawansowaniem i jakością obrazu w warunkach całkowitego braku zewnętrznego źródła światła.

Tubowe kamery były przede wszystkim stosowane na obiektach o dużej powierzchni, objętych stałym nadzorem monitoringu. Były one zazwyczaj obrotowymi kamerami umieszczonymi na szynie, biegnącej przez całą długość obiektu. Jedna kamera pozwalała więc na obserwację całego obiektu, lub też pojedynczych osób, choć swoje zalety pokazywała właśnie podczas ręcznego sterowania. Niemal wszystkie obecnie dostępne kamery mogły być używane zarówno w systemach stacjonarnych, jak i w monitoringu internetowym.