Jak rozpatrywana jest gwarancja producenta?

 

W trakcie wykonywania codziennych czynności używanych jest wiele urządzeń oraz sprzętów różnego typu. Mają one za zadanie poprawić komfort pracy oraz przyspieszyć wykonanie danego zadania. Niektóre z nich są przeznaczone głównie do rozrywki. Przykładem może być chociażby tak zwana elektronika konsumencka do której zaklasyfikować można telewizory, laptopy czy smartfony.

Po co stosowana jest plomba gwarancyjna?

plomby gwarancyjneUrządzenia te pozwalają wykonywać szereg czynności zarówno prywatnych jak i zawodowych. Kupując fabrycznie nowy sprzęt konsument jest zapewniany, że został on wyprodukowany bez żadnych wad i jest pełnowartościowy. Każde fabrycznie nowe urządzenie jest objęte gwarancją producenta, która przeważnie wynosi dwa lata. Okres ten może być przedłużony za dodatkową opłatą. Producenci powszechnie stosują zabiegi pozwalające im ocenić czy nastąpiła nieuprawniona ingerencja w dany sprzęt. Często do tego celu stosuje się odpowiednie plomby gwarancyjne w postaci nalepek. Są one naklejane w miejscach, gdzie niezbędne jest użycie narzędzi do odkręcenia obudowy. Dzięki temu od razu można zobaczyć czy obudowa urządzenia była zdejmowana. Przerwanie plomb gwarancyjnych skutkuje unieważnieniem gwarancji producenta. W takim przypadku naprawa urządzenia w serwisie producenta jest nadal możliwa jednak jest ona wykonywana odpłatnie. Zabezpieczenia mogą przybierać również inne postacie.

Niektóre podmioty stosują na przykład farbę nanoszoną na części, które muszą być odkręcone. Naruszenie struktury ukazuje, że była ingerencja w sprzęt przez osoby niepowołane. Jak widać bardzo ważnym zagadnieniem dla producentów jest określenie czy dane urządzenie czy sprzęt uległy ingerencji przez osoby do tego celu niepowołane. Na tej podstawie rozpatrywane jest zgłoszenie serwisowe, które może być realizowane bez kosztów lub za opłatą.