Najczęściej stosowane wyposażenie gaśnicze

Ręczny ekwipunek gaśniczy jest obowiązkowym elementem wyposażenia każdego obiektu, do tego stopnia iż nikogo nie dziwi widok gaśnicy, umieszczonej w łatwo dostępnym miejscu w korytarzu czy na sali sprzedaży. Dostęp do takiego wyposażenia może bowiem w znacznym stopniu ułatwić opanowanie rozprzestrzeniania się pożaru, i zmniejszyć nie tylko straty, ale również zagrożenie dla pracowników i miejsc nie objętych ogniskiem pożarowym.

Wyposażenie gaśnicze do obiektów użytkowych

sprzęt gaśniczyGaśnice są najczęstszym elementem wyposażenia przeciwpożarowego, nie tylko ze względu na skuteczność w usuwaniu ognisk pożarowych o niewielkim natężeniu, ale również z powodu łatwości użycia. Gaśnicy może użyć każdy pracownik po uprzednim przeszkoleniu, a z racji iż szkolenia przeciwpożarowe przeprowadzane są na obiektach użytkowych i komercyjnych cyklicznie, większość personelu jest w dowolnym momencie dobrze przeszkolona w ich użytkowaniu. Lekkie gaśnice, zazwyczaj jednorazowego użytku, są umieszczane w najłatwiej dostępnych miejscach na terenie obiektu i oznaczone są w taki sposób, by znalezienie ich nie było w żaden sposób utrudnione. Większe gaśnice, natomiast, ulokowywane są zazwyczaj w miejsca najbardziej zagrożonych możliwością wystąpienia ogniska pożarowego, magazynach czy składach materiałów łatwopalnych. Obiektowy sprzęt gaśniczy składa się również z ręcznych rozpylaczy wody i hydrantów, które zazwyczaj są niedostępne dla pracowników i mogą być odblokowane w razie konieczności. Owe hydranty są używane przede wszystkim w momencie w którym użycie gaśnic nie przynosi żadnego skutku, a straty spowodowane pożarem mogłyby przekroczyć straty spowodowane uszkodzeniami od wody.

Uzycie hydrantu wodnego jest jednak dość ograniczone, głównie z racji długości węży, dlatego też umieszczane są one zwykle w tych miejscach w których rozpylanie wody będzie najskuteczniejszą metodą ograniczania rozprzestrzeniania się ognisk pożarowych. Rolety i zasłony ognioszczelne są często używane wszędzie tam, gdzie wymagana jest swoboda poruszania się w trakcie ogłoszenia alarmu pożarowego. Umożliwiają one bowiem ograniczenie dostępu powietrza do pomieszczeń objętych otwartym ogniem, a tym samym zmniejszyć jego natężenie, jak również odizolować samo pomieszczenie od pozostałych części obiektu.